Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten.

END.IT
FOR ANIMALS
PEOPLE
AND THE PLANET

Spreek jij je uit voor een ander voedselsysteem?

De manier waarop we nu, wereldwijd, voedsel produceren is schadelijk voor miljarden dieren. Ons voedselsysteem schaadt ook de gezondheid van mensen, het jaagt de opwarming van de aarde aan en bedreigt de toekomst van het leven op aarde.

Er is een oplossing maar dan moeten we wel snel handelen.

Teken de petitie nu.

Vraag wereldleiders om een akkoord van de Verenigde Naties voor een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Een bos staat in brand

Stop de industriële veehouderij

De manier waarop we nu voedsel produceren levert een enorme bijdrage aan de grote problemen van deze tijd, zoals:

 • het opwarmen en de vervuiling van de aarde
 • het uitsterven van wilde dieren
 • honger en ondervoeding van mensen, en
 • enorm dierenleed

In de industriële veehouderij worden miljarden dieren opgesloten en meestal speciaal gefokt voor een hoge opbrengst van melk of eieren of voor een onnatuurlijk snelle groei.

40% van de landbouwgrond op aarde wordt gebruikt om voer voor dieren te verbouwen, in plaats van voedsel voor mensen. Voor het verbouwen van veevoer worden bossen gekapt en gaan leefgebieden voor wilde dieren verloren.

De veehouderij is een belangrijke bron van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en een belangrijke oorzaak van lucht-, bodem- en watervervuiling.

Als de leiders van de wereld de schadelijke gevolgen van de industriële veehouderij blijven negeren, kunnen we de klimaatdoelen van Parijs niet halen en zal de aarde verder opwarmen.

Als we niet snel handelen vormt de industriële veehouderij zelfs een bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid.

Een bukkend persoon strooit aarde op de grond

Een ander voedselsysteem

Een betere toekomst is mogelijk. Een toekomst waarin landbouw

 • samenwerkt met de natuur
 • het welzijn van dieren respecteert
 • de bodem en omgeving herstelt
 • gezond voedsel levert voor iedereen
 • boeren een eerlijk inkomen bezorgt

Daar kunnen we samen voor zorgen!

We starten een wereldwijde beweging en roepen de leiders van de wereld om ons voedselsysteem met spoed te veranderen en een einde te maken aan de industriële veehouderij.

Koeien in het veld

Onze oproep aan regeringsleiders en staatshoofden

Er is een dringende noodzaak voor verandering van het voedselsysteem. Als de wereldgemeenschap wil voldoen aan de Sustainable Development Goals, de klimaatdoelen van Parijs en de doelen van het Biodiversiteitsverdrag, is het noodzakelijk een einde te maken aan de industriële veehouderij.

Ondergetekenden doen een beroep op u, binnen de Verenigde Naties, om tot een wereldwijde overeenkomst te komen over voedsel en landbouw, met als doel af te stappen van de industriële veehouderij en:

 • over te stappen naar natuurpositieve landbouwsystemen die helpen om biodiversiteit en bodem te herstellen en de wereldwijde stijging van de gemiddelde temperaturen onder de 1,5 ˚C te houden;
 • de overmatige afhankelijkheid van dierlijke eiwitten in landen met een hoge consumptie terug te draaien en rechtvaardige, veilige toegang tot voedzaam voedsel te ondersteunen;
 • een rechtvaardige overgang te garanderen naar een wereldwijd voedselsysteem dat boeren een eerlijk inkomen biedt en de rechten van inheemse volkeren, vrouwen en kwetsbare gemeenschappen beschermt;
 • regels te maken om deze overgang te financieren en mogelijk te maken;
 • hoge eisen te stellen aan dierenwelzijn.

Deze oproep wordt gesteund door

 • World Animal Protection logo
 • Compassion in World Farming logo
 • Djurens Ratt logo
 • We Animals Media logo
 • Eurogroup for Animals logo
 • Sinergia Animal logo
 • The Humane League logo
 • Animals Aotearoa logo
 • Humane Education logo
 • Federation of Indian Animal Protection Organisations logo
 • Fórum Animal logo
 • World Animal Justice logo

We zetten een wereldwijde beweging op van burgers, organisaties en toekomstgerichte bedrijven, en doen een beroep op de leiders van de wereld om ons voedselsysteem met spoed te veranderen en een einde te maken aan de industriële veehouderij.

Doe jij met ons mee?